Ko vērts zināt

Kad var būt nepiecešama
ķirurga-onkologa konsultācija?