Ķirurga-onkologa
privātprakse

Vairāk nekā

35

gadu pieredze

Vairāk nekā

10 000

veikto operāciju