Uldis Vikmanis

Promocijas darbs (disertācija)

„Krūts vēža molekulāro surogātapakštipu klīniski morfoloģiskais raksturojums sievietēm Latvijā un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un rezultātiem”

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28262

Статьи Андрея Сребный в научных медицинских журналах.

 1. “THE IMPACT OF MAXIMAL STRENGTH TRAINING ON QUALITY OF LIFE AMONG WOMEN WITH BREST CANCER UNDERGOING TREATMENT” R. Cešeiko1, J. Eglītis, A. Srebnijs, M. Timofejevs, E. Purmalis, R. Erts, A. Vētra, S. Tomsone , publicēts žurnālā Experimental Oncology 41, 1–7, 2019 (June)
 2. „Distribution and clinicopathological features of breast cancer histological subtypes in Latvia” (Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs, Janis Eglitis, Viesturs Krumins, Juris Berzins, Uldis Vikma-nis). Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Volume 69, Issue 1-2, Pages 14–19. July 2015
 3. „Development of Breast Preserving Surgery in Breast Cancer Treatment in Latvia (Last 20 Years Experience at Latvian Oncology Center)” (A. Srebnijs, G. Ancans, J. Eglitis, V. Krumins, L.Graudina, J. Berzins, U. Vikmanis), publicēts Acta Chirurgica Latviensis (2011;11;21-27)
 4. „Saslimstības ar krūts vēzi un tā ķirurģiskās ārstēšanas attīstības tendences Latvijā (Latvijas Onkoloģijas centra pieredze)” (Andrejs Srebnijs, Jānis Eglītis, Viesturs Krūmiņš, Juris Bērziņš, Uldis Vikmanis, Laima Graudiņa), publicēts LU raksti 773.sējums MEDICĪNA (2011;76-84)
 5. „Результаты органосохраняющих операций в сочетании с биопсией сторожевых лимфати-ческих узлов в комбинированном лечении рака молочной железы” (Янушкевич С.В., Викманис У.Э., Сребный А.Ю., Янушкевич В.Ю.), publicēts Новости Хирургии 2010; 2: 115-18
 6. “The sentinel lymph node biopsy: Modern strategy for axillary dissection in early breast cancer” (Januskevics S., Vikmanis U., Srebnijs A., Eglitis J., Januskevics V.), publicēts Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 2010
 7. „The role of oncoplastic surgery in breast preserving operation” (A.Srebnijs), publicēts Acta Oncologica Latviensia, 2006, sējums 9, Nr.1
 8. „Experience of breast reconstruction after mastectomy at Latvian Oncology Center” (A.Srebnijs), publicēts Acta Oncologica Latviensia, 2006, sējums 9, Nr.1
 9. „Historical view on visualisation and verification of axillary lymphnodes in cases of breast cancer” (J.Eglītis, V.Krūmiņš, I.Vēvere, A.Bērziņš, G.Storoženko, A.Stengrevics, S.Januškevičs, E.Purmalis, A.Srebnijs, V.Januškevičs), publicēts The Journal of Cancer Surgery, Vol.30, No.2, March 2004, p.147-148

Монография (часть):

Zinātniskā monogrāfija „Актуальные аспекты клинической маммологии” (Под.ред. Е.Б. Камповой-Полевой и С.М. Портного), sadaļa „Хирургический метод лечения рака молочной железы” (Портной С.М., Сребный А.Ю.), Izdota izdevniecībā “Авторская Академия”, Maskava, 2014.gada  martā

Учебное пособие:

„Klīniskā onkoloģija” (autoru kolektīvs Dr.habil.med. Daces Baltiņas vadībā (līdzautors)), 1999, Rīga, 535 lpp.

Публикации в научно-популярных изданиях:

 1. “Mūsdienīga krūts vēža ārstēšanas taktika” (Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Latvijas Ārsts, 2017.g.septembris
 2. „Krūts vēzis: ārstēšana” (Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Doctus 2012, Jūlijs
 3. „Krūts vēzis: morfoloģiska un vizuāla diagnostika”( Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs, Daina Greiškalna), publicēts žurnālā Doctus 2012, Jūnijs
 4. „Krūts vēzis: epidemioloģija, riska faktori”( Andrejs Srebnijs, Jānis Eglītis), publicēts žurnālā Doctus 2012, Maijs
 5. Krūts vēža ķirurģiskās ārstēšanas tendences un mūsdienu standarti”(Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Doctus 2008, Jūnijs
 6. „Krūts labdabīgas slimības”(Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Medicine 2007, Februāris
 7. „Iekaisīgas krūts slimības”(Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Doctus 2006, Novembris
 8. „Krūts labdabīgas slimības”(Andrejs Srebnijs), publicēts žurnālā Doctus 2006, Marts

Назад на Главную